Säker piercing

 

Hälsodeklaration
Skriftlig Hälsodeklaration innan någon piercing eller implantat utförs.

Sterila verktyg & Smycken
Sterila verktyg och smycken används alltid.

Bästa möjliga val av läkesmycken
För att minska risker för nickelallergi används alltid
titansmycken som läkesmycken.

Skötselråd
Information om skötselråd både muntligt och skriftligt

God Hygien
Lokalen, britsar, arbetsbord mm hålls rena och ytorna spritas direkt
efter varje kund. Självklart alltid använda anpassade engångshandskar.

Tillstånd för verksamheten
Studion och verksamheten är godkänd av miljö- & hälsoskyddsnämnden.

Åldersgräns
Åldersgräns 18 år fyllda med giltig fotolegitimation för alla piercingar, om inte målsman/vårdnadshavare med på plats med giltig fotolegitimation,

Kunden först – Alla kunder ska känna sig välkomna
Alltid behandla alla kunder med största respekt oavsett kön,
sexuell läggning & etnicitet är en självklarhet.