1-DAGARS CROSS-OVER KURS I PIERCING FÖR DIG I SKÖNHETSBRANSCHEN

I vår 1-dagars Grundkurs som är en Cross - Over kurs för de salonger som idag erbjuder håltagning med Pistol. 

Efter önskemål från skönhetsbranschen har vi nu tagit fram en specialanpassad Grundkurs för dig som redan idag erbjuder håltagning med pistol.
Vår 1-Dagars Cross-over kurs är inte påbyggnadsbar med våra fortsättningskurser.

 

 

I grundkursen ingår:
Utbildningsmaterial
Lathund med Instruktioner för eftervård
Egenkontrollprogram
Diplom, Lunch och Fika
Full support ingår för våra elever

Pris: 8 000kr + moms (10 000kr inkl moms).

Du måste själv ta med 1-2 modeller som vill göra de piercingar som ingår i kursplanen.
Samtliga piercingar i grundkursen är fullt ut anpassade för att kunna utföra med sterila engångsverktyg.

HÄRDPLASTUTBILDNING FÖR SKÖNHETSBRANSCHEN

Från och med 1:a juni 2015 gäller nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker.
Den nya föreskriften AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker ställer ökade krav för både arbetsgivare och egenföretagare som arbetar med kemikalier som innehåller någon form av härdplaster. Inom skönhetsbranschen finns dessa komponenter bland annat i lim som används vid fransförlängning och nagelbehandlingar. Inom tandvården används dessa produkter bland annat vid lagning av tänder.


Samtliga som leder, arbetar eller vistas i verksamheten där härdplaster förekommer ska ha dokumenterad utbildning som ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg samt dokumenterad läkarundersökning med tillhörande medicinska kontroller. Uppfylls inte kraven kan sanktionsavgifter på upp mot 10 000 kr komma ifråga och extra tillsyn kommer att ske av skönhetsbranschen under första halvåret 2017.

Vår härdplastutbildning som är specialanpassad för skönhetsbranschen innehåller:

• viktiga lagar och regler som styr arbete med kemikalier
• de vanligaste härdplasterna
• risker som kan uppstå vid hantering av härdplaster
• skyddsåtgärder som krävs för att utföra ett säkert arbete
• innehåll och syfte av den medicinska kontrollen
• exponeringsvägar samt behov av skyddsutrustning
• begreppet riskbedömning samt dess syfte

Pris: 1 900 kr exkl moms = 2 375 kr inkl moms. Utbildningsbevis, kurslitteratur och fika ingår.
Utbildningen startar 09:00 och avslutas 12:00. Utbildningsort: Växjö, Utbildningen kan även företagsanpassas.

Utbildningstillfällen 2018: Enligt överrenskommelse.